Boerderij

GESLOTEN BEDRIJF

GESLOTEN BEDRIJF

Wij zijn Chris en Ria Peeters-Nouwen uit Geel en wonen op de 'Wolkenhoeve' met onze vier kinderen Jorre, Lore, Jinse en Limme.

We hebben een gesloten varkensbedrijf met 80 zeugen, 400 biggen en 600 vleesvarkens. 'Gesloten' omdat alle dieren bij ons gekweekt en gevoed worden tot ze slachtrijp zijn. Onze hoeve is gelegen in het landbouwgebied 'De Zegge', het vroegere overstromingsgebied van de Kleine Nete.

Op ons bedrijf wordt er gewerkt met een 3-wekensysteem: slechts één hoofdactiviteit per week bij een grote groep zeugen: insemineren, werpen van de biggen en spenen van de biggen (biggen worden bij de zeugen weggehaald). In dit systeem komt erop neer dat de belangrijke stappen het hele kweekprogramma, van inseminatie tot het spenen, voor alle zeugen op hetzelfde ogenblik gebeuren.Omdat alle dieren ongeveer even oud zijn, verhuizen ze allemaal samen van de ene plaats naar de andere. Dit beperkt het aantal handelingen, en daardoor ook de stress bij de dieren. Dit zogenaamde “all-in-all-out”-systeem zorgt er ook voor dat de overdracht van ziektes wordt beperkt.

Maar ook de kwaliteit van ons werk stijgt door het 3-weken-systeem omdat we geen 27 dingen door elkaar moeten doen maar ons altijd kunnen concentreren op een aantal taken die in de betrokken week van belang zijn. Door deze structuur kunnen we intensiever werken en komt er tijd vrij voor andere activiteiten.

VACCINATIE IPV CASTRATIE

Vanaf het moment dat mannetjesvarkens in hun puberteit komen, gaan ze een specifieke berengeur ontwikkelen. Die dient om vrouwtjesvarkens aan te trekken. Mensen vinden deze geur echter zeer onaangenaam. Het probleem is dat deze geur ook in het vlees kan zitten. Daarom worden varkensbiggen, die bedoeld zijn als vleesvarken, vanouds gecastreerd. Dat gebeurt als de biggen nog heel jong zijn. Vroeger werden de biggen bij ons gecastreerd op 3 dagen ouderdom. We moesten dit doen, maar het is echt geen prettige taak. Daarom hebben we geruime tijd onderzocht hoe we onze dieren dit leed konden besparen. Zo zijn we in contact gekomen met een vaccin dat berengeur voorkomt zonder dat we de biggen moeten castreren. We hebben ons goed geïnformeerd, en op basis van die informatie hebben wij besloten om voortaan geen enkel big meer te castreren maar te werken met vaccinatie.

Het past helemaal binnen ons motto: een betere levenskwaliteit van onze dieren verhoogt ook de kwaliteit van ons vlees.

BRIJVOEDING

BRIJVOEDING

“Wolkenhoeve” werkt bovendien met zelfbereid brijvoeder. In plaats van met kant-en-klare korrels te werken, mengen wij het voedsel voor onze vleesvarkens zelf. We doen dat met natuurlijke, verse producten.

Er zijn letterlijk bijna 100 componenten waaruit we kunnen kiezen. Het gaat om verschillende soorten granen en maïs, maar ook om hoogwaardige voedingsstoffen die als restproduct overblijven uit de voedingsproductie voor mensen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld ook fijngemalen aardappelschillen,biergist en zemelen. Allemaal hoogwaardige voedingsstoffen. Omdat ze uit de voedingsketen voor de mens komen zijn ze bovendien heel erg veilig. Het gaat bovendien altijd om verse producten. Het betekent dus ook dat de voedingscomponenten slechts beperkt houdbaar zijn. Dit echte, verse voedsel is goed voor onze dieren, maar het verschil in voeding proef je ook in onze vleesproducten. Alle stoffen in het dieet worden gemengd tot een brij. Varkens zijn van nature brij-eters en zo hebben ze hun voedsel dan ook veel liever dan in vaste
korrelvorm. De voedingswaarde van al deze verse producten wordt nauwkeurig gemeten. We hebben zelfs 4 verschillende samenstellingen, afhankelijk van de leeftijd van de varkens. Elk samenstelling is precies afgestemd op de behoeften van het dier op dat ogenblik.

ZORGBOERDERIJ

HOEVEWINKEL

HOEVEWINKEL

In onze hoevewinkel kan je varkensvlees kopen dat we in onze eigen slagerij verwerkt hebben. Vlees is altijd een beetje anoniem. De klant ziet immers nooit welke boer achter welk product zit. In onze winkel zien onze klanten dat wel. En die zichtbaarheid is voor onze klanten een extra kwaliteitsgarantie: ze weten hoe belangrijk de gezondheid van onze dieren voor Wolkenhoeve is, ze weten hoeveel waarde we hechten aan kwaliteit. De boer en het bedrijf zijn heel erg zichtbaar als de mensen hun vlees rechtstreeks bij de boer kopen. Vroeger was dat de gewoonte, ondertussen is dat grote uitzondering. Wel, die gewoonte willen wij terug nieuw leven in blazen, omdat het de klanten in nauw contact brengt met de boerderij en de kwaliteit waar die voor staat.

Zo is de cirkel helemaal rond: 'Je kunt een kijkje nemen achter de schermen, je ziet waar het product vandaan komt en er wordt steeds met verse producten gewerkt.